/

Hotel Viking får tildelt Green Key – turismens internationale miljømærke

Hotel Viking får tildelt Green Key – turismens internationale miljømærke

Hotel Viking i Sæby er et tydeligt eksempel på en virksomhed, som effektuerer målene i den nye strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Mange års målrettet miljøindsats resulterer nu i tildeling af turismens internationale miljømærke og hotellet er stolte af at blive en del af Green Key.

Hotel Viking – Spa & Wellness, som er beliggende kun 300 meter fra Kattegat i den nordlige udkant af den idylliske købstad, Sæby, har i en længere periode arbejdet med det grønne.

Her er en mange af de gode miljøtiltag, som Hotel Viking har sat i gang eller er på vej med.

Omfattende affaldssortering

Hotel Viking har implementeret en mere omfattende og miljørigtig affaldssortering. Det er implementeret således det er gjort nemt for både ansatte og gæster at sortere rigtig, selv i deres travle hverdag. Hotel Viking sorterer i 11 forskellige kategorier, og denne sorteringsplan udbygges hen ad vejen og i samarbejde med konsulenterne fra Green Key og det lokale renovationsselskab.

Derudover arbejder vi med genanvendelse af madaffald til videre forarbejdning. Dette gøres gennem vores renovationsselskab Peter Sørig, som bl.a. benytter madaffaldet til at producere kompost til landbrugsjord.

Målet er en yderligere udbygning af deres faciliteter til affaldssortering. Herunder investering i formuldningsanlæg, pappresser og andre tekniske løsninger der kan gøre processen bedre.

Mere miljøvenlig mad

Økologi er bestemt noget der har været fokus på, og allerede nu har deres samlede indkøb rundet en økologiprocent på 20%. Her arbejder Hotel Viking tæt med deres leverandører på fortsat at finde lækre økologiske alternativer så Hotel Viking kan komme op på deres målsætning, som er Det Økologiske bronzemærke hvor mellem 30 – 60% af deres indkøb skal være økologiske.

Nedbringelse af CO2-aftryk

Hotel Viking stiller høje krav til deres leverandører og arbejder løbende med dem i forhold til at nå deres mål, da de er vigtige medspillere i deres rejse om at opnå en mindre CO2 aftryk.

Hotel Viking stiller krav til at de også søger at nedsætte deres CO2 aftryk og arbejde med bæredygtige tiltag og andre relevante FN verdensmål. De af deres leverandører, der allerede har igangsat tiltag, skal have en dokumenteret proces i gang.

Hotel Viking har optimeret deres energiforbrug ved bl.a.  intelligent overvågning af varmeforbruget, udskiftning af lyskilder til LED, installeret el spareskinner, lyssensorer på fællesarealer m.m.

Hotel Viking har siden 2019 reduceret deres samlede energiforbrug med over 300.000 KWh på tværs af el, varme og gas.

Denne proces har givet en samlet CO2 besparelse på 21% siden 2019, og Hotel Viking arbejder på en halvering af deres nuværende CO2 forbrug i 2035.

Yderligere er der allerede nu planlagt at de nuværende kølefaciliter, køkkeninventar mm. løbende skal udskiftes til grønnere løsninger med bedre energiklassificeringer og ikke mindst grønnere kølemidler.

Mere grøn og vedvarende energi

For at nå dette mål, kræver det et mere miljørigtigt indløb af energi. Hertil har Hotel Viking bl.a. en målsætning om at blive mere selvforsynende med energi. Her arbejder Hotel Viking med et større projekt om at anlægge solceller på hotellet store tagarealer, der skal bidrage til at nedsætte deres elforbrug.

Biler på el

Firmabilen kører i dag på benzin, og den næste der indkøbes skal være en el-bil. For at kunne tilbyde de af deres gæster og ansatte der også ønsker at køre på el, har Hotel Viking investeret i flere el-ladestandere således dette ikke skal være en hindring for, at nyde et ophold eller arbejde hos os.

Vandbesparelser

Drikkevand er også en knap ressource, og her er Hotel Viking allerede gået i gang med bl.a. installering af pakninger på deres vandhaner, der sikrer et maksimalt vandflow på 6 liter i minutter, og brusere på 9 liter i minuttet.

Miljøfokus ved ombygning

Imens Hotel Viking har ombygget hotellet, gennem de seneste år, har Hotel Viking haft et skarpt fokus på at finde grønne løsninger, til materialevalg. Herunder var det oplagt at vælge et cradle-to-cradle certificeret tæppe til hele hotellet som udover at være pænt også er lavet genbrugsplast, og bliver genbrugt når det engang skal skiftes.

Besparelse af en palle kopipapir om året

Et klassisk hotel bruger meget papir, og Hotel Viking har allerede igangsat en væsentlig reduktion af papirspild ved bl.a. ikke at printe faktura og regninger pr. automatik og blot sender den som mail.

Derved sparer Hotel Viking minimum en palle kopipapir om året. På sigt arbejder på at gøre turistinformation digitalt, og dermed også spare miljøet for de mange brochurer der hvert år bliver udleveret, og smidt ud.

Og gæsterne skal med på rejsen

Med mange af deres tiltag ønsker Hotel Viking også, at inddrage deres gæster. På værelserne guider Hotel Viking deres gæster til at tage del i at nedsætte CO2 aftrykket blandt andet ved affaldssortering og venlige reminder om at slukke lys og slukke for vand samt opfordre dem til at tænke på miljøet ved at bruge et håndklæde flere gange.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Brian Fabricius, direktør, Hotel Viking, 98 46 17 00/ bf@hotelviking.dk

John Guldhammer Olesen, salgs- og marketingchef, Hotel Viking, 40 51 73 11, jo@hotelviking.dk