Afbestillingsregler

Afbestillingsregler
Vi gør opmærksom på, at annullering eller ændringer af overnatning(er) eller ophold skal ske skriftligt (pr. e-mail) 48 timer før ankomst.

Vi gør opmærksom på, at annullering eller ændringer af Dagsspaoplevelser(spa & brunch, Spa & burger, spa & tapas ets.) skal ske skriftligt (pr. e-mail) 24 timer før ankomst.

Nedenstående er gældende for både direkte og indirekte bookinger (eks. OTA’er) 

 • Du kan annullere dit ophold gebyrfrit, indtil 48 timer før check-in (kl. 14.00)
 • Dit ophold er bekræftet ved enten indbetaling eller garantistilling via kreditkort og ved oplysning af gavekortnummer.
 • Ved udeblivelse (No Show) betales 100% af prisen for hele ydelsen/opholdet.
 • Booker du ophold, der ikke er Refunderbare (Non refundable), trækker vi pengene 1 time efter bookingen har fundet sted. Herefter kan der ikke annulleres/afbestilles.

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser er gældende for bookinger foretaget direkte til Hotel Viking enten via onlinebooking eller pr. telefon, mail eller personlig henvendelse i receptionen. Se forskellen herunder.

Direkte booking via Hotel Vikings online Booking

Beløbet trækkes på ankomstdagen i forbindelse med check-in. Det fulde beløb garanteres på det oplyste kreditkort du har oplyst ved bookingen.

Direkte booking via telefon, mail eller personlig henvendelse.

Booking der foretages pr. mail, telefon eller personlig henvendelse ved receptionen betales i forbindelse med bookingen. Du modtager en bekræftelse pr. mail indeholdende et betalingslink. Når beløbet er indbetalt, er din booking bekræftet.

Reglerne er også gældende, hvis opholdet bestilles 14 dage eller mindre før ankomst.

Ved afbestilling af ophold ved ulykke eller dødsfald, som rammer dig, ægtefælle, børn, forældre eller søskende kan oplevelsen/ophold fremrykkes gebyrfrit.

 

Afbestillingsregler for behandlinger i Klinik ViWell

Der kan frit afbestilles op til 24 timer før behandlingen starttidspunkt.

Afbestillles der senere end 24 timer før behandlingens starttidsspunkt, opkræver vi 100% af beløbet

 

AFBESTILLING AF FESTSELSKABER/GRUPPEREJSER

Afbestilling eller reducering af selskab/konference for 12 personer eller derover skal for at være vederlagsfri, være Hotel Viking Aqua Spa & Wellness (Hotel Viking A/S) i hænde skriftligt (pr. e-mail) senest 4 uger før ankomst.

Herefter kan maksimalt 50% af det endeligt bestilte arrangement afbestilles. Vær opmærksom på, at for at afbestille de maksimale 50%, skal afbestillingen foretages som nedenstående:

 • 30 – 20 dage før ankomst kan der frit annulleres op til 50% af det endeligt bestilte arrangement
 • 20 dage før ankomst er arrangementet bindende, og der kan ikke længere annulleres eller foretages ændringer i bookingen
 • Ved no-show, forsinket ankomst, tidlig afrejse eller senere afbestilling eller reducering har Hotel Viking Aqua Spa & Wellness krav på en erstatning svarende til den fulde pris på de for sent afbestilte ydelser i det endeligt bestilte arrangement. Hotel Viking Aqua Spa & Wellness (Hotel Viking A/S) vil naturligvis prøve at gensælge eventuelt for sent annullerede ydelser. I tilfælde af at det ikke er muligt at gensælge ydelserne til samme pris, forbeholder Hotel Viking Aqua Spa & Wellness Resort (Hotel Viking A/S) sig ret til at fremsende en faktura for prisforskellen på de oprindeligt bestilte ydelser ifølge denne booking

KONFERENCER OG MØDER

Såfremt konferencen/kurset afbestilles senere end 1 måned før arrangementet, er bestilleren pligtig til at erstatte tab – 75% af aftalte arrangementspris alt inklusive – hvis lokalerne ikke kan nås udlejet til anden side. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementet er bestilleren pligtig at betale hele arrangementet. Afbestilling af hele ophold skal altid ske skriftlig.

Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer samt lignende uforudsigelige hændelse, der er udenfor hotellets kontrol, berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen som f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.

Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, epidemi, pandemi, optøjer og lignende) er Hotel Viking Aqua Spa & Wellness (Hotel Viking A/S) ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

Ved tvivlsspørgsmål henvises til hotel- og restaurationsbranchens generelle forretningsbetingelser.

Depositum

Hotel Viking Aqua Spa & Wellness (Hotel Viking A/S) forbeholder sig ret til at opkræve depositum på 100% af bestillingssummen ved reservationer. Depositum forfalder, når reservationen foretages. Indbetales depositum ikke rettidigt, annulleres reservationen.

Online booking

Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages via DIBS (Dansk Internet Betalings System), der er godkendt af Teller.

HUSK AT KØBE DIN AFBESTILLINGSFORSIKRING HER

Tegn en afbestillingsforsikring gennem Hotel Viking, og du har mulighed for at afbestille helt op til ankomstdagen, uden Økonomiske konsekvenser.

Prisen er kun kr. 75,00 pr. person.

Det med småt

 • Afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med, eller senest 3 dage efter bestilling.
 • Betalingen sker sammen med depositum.
 • Afbestillingsforsikringen er gældende ved sygdom eller dødsfald. For den rejsende, eller dennes nærmeste familie.
 • Forsikringen er gældende indtil rejsen påbegyndes.
 • Lægeattest skal på forlangende sendes til Hotel Viking