/

Nyt millionoverskud i Hotel Viking

Nyt millionoverskud i Hotel Viking

Det nordjyske spa- og wellness-hotel Hotel Viking har netop offentliggjort årsregnskabet for 2023. Trods
massive millioninvesteringer og en total renoveringsnedlukning i januar 2023 landede Hotel Viking alligevel
på 2,5 millioner kroner i overskud før skat.

Sæby, d. 28. maj 2024 – Hotel Viking Aqua Spa & Wellness i Sæby, der bl.a. har vundet prisen som
Nordjyllands Bedste Hotel og Danmarks Bedste Spa- og Wellness, brugte en stor del af 2023 på at renovere
hotellet og spaområdet for omkring syv millioner kroner. Det medførte bl.a. en total lukning af hotellet i
januar 2023, hvilket er en af årsagerne til en lidt lavere omsætning og et lidt lavere overskud i det netop
offentliggjorte årsregnskab. Bruttofortjenesten faldt fra 46,3 millioner kroner i 2022 til 44,4 millioner i
2023, og driftsresultatet (EBITDA) dalede fra 10,3 millioner i 2022 til 8,5 millioner i 2023. Resultatet før
skat landede på 5,5 millioner i 2022 mod 2,5 millioner i 2023.

Lukningen i januar 2023 forklarer en god del af den lavere bruttofortjeneste, der sammen med inflation og
markant stigende rente- og råvareudgifter har gjort indhug i lønsomheden. Der kan stort set ikke klemmes
flere gæster ind på hotellet ad gangen, idet Hotel Viking kører med en for branchen nærmest uhørt høj
belægningsprocent, der ligger væsentligt over branchegennemsnittet. Det er således gæsternes villighed til
at spendere lidt ekstra, mens de er på hotellet, der har stor betydning for årets omsætning og resultat.

– Vi er trods en lille nedgang i omsætning og resultat meget tilfredse med resultatet for 2023. Vi
oplever, at efterspørgslen efter at besøge os er stigende, og samtidig oplever vi også, at gæsterne er
mere bevidste om deres forbrug. Det kan vi blandt andet se på salget af champagne og cava, hvor vi
i 2023 solgte cirka 3.000 færre flasker sammenlignet med 2022. Til gengæld stiger vores
belægning, og dermed kan stort set hele omsætningsnedgangen tilskrives nedlukningen i januar
2023. Vi ser at efterspørgslen er fortsat ind i de første måneder af 2024, og det får os til at se lyst på
fremtiden, siger Brian Fabricius, der har trådt sine barnesko på hotellet, som han overtog det fra sine forældre i 2015.

Hotel Viking har en egenkapital på godt 14 millioner kroner, og hvor andre hoteller i et år, hvor pilene
måske ikke peger direkte lodret opad godt kunne tænkes at holde lidt igen med investeringerne, har Hotel
Viking end ikke overvejet at slå bak.

– For det første brugte vi sidste år syv millioner kroner på at forbedre vores fællesområder og
omklædningsfaciliteter, og i år er spa- og receptionsområdet samt et nyt køkken med i vores
investeringsplaner. Vi har derudover valgt at fastholde og endda udbygge vores medarbejderstab.
Vi har nogle ekstremt kompetente og dygtige folk med på holdet, og det vil være at skyde os selv i
foden at skære ned på kvaliteten, bare fordi konjunkturerne går lidt op og ned. Vi har lønudgifter på
cirka 22 millioner kroner årligt, og det er det, det koster, hvis gæsterne skal komme igen og igen,
kommenterer Brian Fabricius.

Jacob Risgaard valgte at investere 2,5 millioner kroner i Hotel Viking i Løvens Hule i 2021, og sammen
med sin forretningspartner Mark Nielsen har makkerparret for nylig øget sin ejerandel, så de i dag sidder
på 32,5 procent af hotellet. Hotel Viking har i direkte forlængelse heraf igangsat yderligere renoveringer af
spa-området, opførelsen af en ny meget stor sauna, en ny udendørs sauna og en ambitiøs og millionstor
videreuddannelse af personalet. Samlet set løber de nye investeringer op i omkring 10 millioner kroner.

For yderligere information, kontakt venligst:

Brian Fabricius, direktør, Hotel Viking, 98 46 17 00/ bf@hotelviking.dk
John Olesen, salgs- og marketingdirektør, Hotel Viking, 40 51 73 11 / jo@hotelviking.dk
Presseservice og billeder: Jacob Lange, Lange PR, 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk