Personopplysningspolicy

Generelt

Denne policyen for behandling av personopplysninger (heretter kalt  «Persondatapolicy») beskriver hvordan Hotel Viking A/S samler inn og behandler personopplysninger om deg. Polisyen for personopplysninger gjelder for de personopplysningene du oppgir til oss, inkludert å kontakte vår kundeservice eller som vi samler inn via vår nettside www.hotelviking.dk.

Policyen for personopplysninger inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har.

Hotel Viking A/S er dataansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt om deg. Vår kontaktinformasjon er:

Hotel Viking A/S

CVR-nr.: 36540877

Frederikshavnsvej 70-72

9300 Sæby

Tlf: +45 98 46 17 00

E-post: info@hotelviking.dk

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger om deg i forbindelse med ditt besøk på hotellet vårt og ved bruk av nettsiden vår.

Ed besøk på nettsiden vår samler og behandler vi vanligvis følgende typer informasjon: En unik ID og teknisk informasjon om datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din, ditt IP-nummer, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på (interesser).

Ved besøk på hotellet vårt eller ved bestilling av hotellopphold, samler og behandler vi vanligvis følgende typer informasjon: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kredittinformasjon og informasjon om ditt opphold på hotellet vårt, preferanser , forbruk og lignende.

I forbindelse med innsending av opplysninger vil det alltid fremgå om innleveringen er frivillig eller nødvendig for gjennomføring av ønsket handling, for eksempel bestilling av hotellopphold.

Informasjonen samles vanligvis inn direkte fra deg, men vi kan også motta informasjon fra andre kilder, inkludert uavhengige leverandører av bookingtjenester.

Formålene og det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg for følgende formål:

Bestilling av hotellopphold:

For å fullføre bestilling av hotellopphold behandler vi opplysninger om deg med det formål å oppfylle avtalen om hotelloppholdet. Vi ber for eksempel om din e-postadresse slik at vi kan sende deg en kvittering for kjøpet.

Når du bestiller et opphold via nettsiden vår, behandles kredittkortinformasjonen din av vår betalingsleverandør.

Opphold på hotellet vårt:

Vi behandler og lagrer informasjon om deg i forbindelse med ditt opphold hos oss og tilbyr deg de tjenestene du eventuelt har bestilt. Vi samler inn og behandler informasjonen din slik at vi har mulighet til å gi deg den beste opplevelsen under ditt opphold på hotellet vårt og best mulig service ved fremtidige opphold.

I visse tilfeller er vi forpliktet til å be deg om å fremvise legitimasjon i form av pass eller lignende for dokumentasjon, blant annet for å sikre at du har bestilt hotellopphold hos oss.

Overvåkning

Vi har videoovervåking på våre lokasjoner. Videoovervåking er basert på vår legitime interesse for kriminalitetsforebygging og sikkerhet for våre gjester. Vi har satt opp skilt i områdene som er videoovervåket.

Opptakene kan kun gjennomgås ved mistanke om straffbare handlinger eller i forbindelse med intern/ekstern kontroll. Opptakene kan også gjennomgås ved avklaring av sikkerhetsrelaterte hendelser.

Ved straffbare handlinger eller mistanke om straffbare handlinger kan opptakene videreformidles til politiet, eller i tilfeller der utlevering er lovpålagt.

Bruk av nettsiden:

Når du besøker nettsiden vår samler vi inn informasjon om deg. Formålet med å samle inn og behandle informasjon i forbindelse med besøk på nettsiden vår er å optimalisere opplevelsen din som bruker av nettsiden, herunder sikre riktig oppsett av nettsiden og for å kunne gjennomføre målrettet og relevant markedsføring. Innsamlingen og behandlingen er derfor gjort for at vi skal ivareta våre legitime interesser i form av å forbedre nettsiden.

Markedsføring og nyhetsbrev

Dersom du har gitt samtykke til å motta markedsføringsmateriell eller nyhetsbrev via e-post, er formålet å sende informasjon om aktuelle og kommende tilbud, arrangementer og rabatter hos oss.

Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker å motta e-post og nyhetsbrev, kan du melde deg av ved å kontakte oss på e-post på info@hotelviking.dk eller ved å bruke avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet. Da vil vi slette personopplysningene dine med mindre vi kan fortsette behandlingen på et annet legitimt grunnlag. Tilbaketrekking av samtykke kan imidlertid bety at det ikke lenger vil være mulig for oss å tilby deg de samme produktene og tjenestene.

Kundeservice og kommunikasjon:

Når du kontakter oss eller kommuniserer med oss i en annen sammenheng, samler vi inn og behandler informasjonen du oppgir for å behandle henvendelsene dine.

Utlevering av personopplysninger

For å yte deg best mulig service, videreformidler vi individuell informasjon til tredjeparter. Før vi utleverer informasjon til tredjeparter som behandler opplysningene dine på våre vegne, vil vi alltid inngå nødvendige avtaler for behandling av date for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Offentliggjøring av personopplysningene dine kan generelt deles inn i:

Konsernselskaper

Samarbeidspartnere – Dette er for eksempel databehandlere som behandler data på våre vegne

Eksterne leverandører – Dette er for eksempel tredjeparter når ekstern markedsføring finner sted

Offentlige myndigheter – I henhold til gjeldende lovgivning har offentlige myndigheter, inkludert Skatteetaten, rett til innsyn i visse opplysninger.

Dine personlige opplysninger vil ikke bli solgt til tredjeparter.

I tillegg blir personopplysningene dine generelt ikke gitt videre til partnere eller eksterne leverandører utenfor EU/EØS. Dersom en samarbeidspartner eller ekstern leverandør befinner seg utenfor EU/EØS, sørger vi for at behandlingen dekkes av den samme beskyttelsen som gjelder innenfor EU/EØS.

Lagring av dine personlige opplysninger

Vi legger stor vekt på å beskytte personopplysningene dine, derfor er det iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine ikke misbrukes eller går tapt.

Dine personopplysninger vil bli slettet når det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle eller lagre dem for formålene ovenfor eller på grunnlag av andre legitime formål, inkludert på grunnlag av gjeldende lov eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare rettslige krav.

Opptak fra videoovervåking med tanke kriminalitetsforebyggende formål vil bli slettet eller anonymisert innen 30 dager etter at opptaket fant sted, med mindre det er nødvendig for oss å oppbevare opptakene for å behandle en konkret tvist, f.eks. i forbindelse med etterforskning av kriminalitet eller andre ulovlige handlinger. Opptak fra videoovervåking til andre formål vil bli slettet når det ikke lenger tjener et forretningsformål å lagre informasjonen.

Dine rettigheter

Etter personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Rettighetene er som følger:

Innsynsrett – Du har rett til innsyn i opplysningene vi behandler om deg, samt flere tilleggsopplysninger.

Rett til retting – Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting – I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer.

Rett til å begrense behandlingen – I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare rettslige krav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse – I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også komme med innsigelser mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet) – I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og få overført denne personopplysningen fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning til de registrertes rettigheter. Det finner du på www.datatilsynet.dk.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte vår kundeservice på e-post info@hotelviking.dk. Eventuelle henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig og om mulig senest innen 30 dager etter henvendelsen.

I forbindelse med en forespørsel vil vi be deg bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon. Vi krever dette for å sikre at det kun er du som har tilgang til personopplysningene dine og at de derfor ikke blir utlevert til noen som utgir seg for å være deg.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighet til å klage på vår behandling av opplysningene dine hvis du er misfornøyd med behandlingen. Klager skal sendes til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Endringer i personopplysningspolicy

Hotel Viking A/S er til enhver tid berettiget til å gjøre endringer i personopplysningspolicyen. Dersom det skjer endringer i personopplysningspolicyen, vil du bli informert om dette ved ditt neste besøk på

www.hotelviking.dk.